Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam có nhà tài trợ mới

Nguồn: - Báo Giáo Dục & Thời Đại